Cito Bootcamp

Tijdens de kerstvakantie organiseert Blije Lessen enzo voor de 6de keer een Cito Bootcamp!

Gedurende de Cito Bootcamp worden verschillende lesonderdelen, thema’s en strategieën besproken en herhaald.

Voordat de Cito Bootcamp van start gaat, vindt er een intake plaats. Begin december zal de intake online plaatsvinden.
De intake is vooral bedoeld om alvast kennis te maken, in kaart te brengen wat de zwakke(re) plekken van de leerling zijn en eventuele doelen te stellen.

Na de Cito Bootcamp is het mogelijk om door te gaan met een vervolg cursus en/of een analyse te krijgen van de gemaakte cito’s.
Zowel de vervolgcursus als cito analyse zijn niet inbegrepen in de prijs!

Lespakket 1 €449
13 lesmomenten- 32 lesuren in totaal

We starten op de zaterdagmiddag in december, daarna gaan we door in de kerstvakantie en sluiten de cursus op 29 januari af. Deze cursus is vooral geschikt voor kinderen die meer steun en/of herhaling nodig hebben.
In lespakket 1 worden alle onderdelen van de Cito besproken. Zo kan het voorkomen dat uw kind de ene week meer of minder tijd aan een bepaald onderdeel besteed.

Deze cursus gaat minder vlot door de lesstof heen, vergeleken met lespakket 2 en 3.

Lesmomenten lespakket 1
4 december (14.30-16.30)
11 december (14.30-16.30)
18 december (14.30-16.30)
27 december (14.30-17.45h)
28 december (14.30-17.45h)
29 december (14.30-17.45h)
4 januari (14.30-17.45h)
5 januari (14.30-17.45h)
6 januari (14.30-17.45h)
8 januai (14.30-16.30)
15 januari (14.30-16.30)
22 januari (14.30-16.30)
29 januari (14.30-16.30)

Lespakket 1 wordt alleen op de locatie in Kanaleneiland aangeboden.
Buurtcentrum Hart van Noord
Trumanlaan 60C- Utrecht KanaleneilandLespakket 2 €249
6 lesmomenten in de kerstvakantie- 9 of 18 lesuren in totaal
6 lessen begrijpend lezen en/of rekenen (1,5h per vak, per keer).

De eerste week van de vakantie:
Op 27, 28 en 29 december krijgen de leerlingen vooral tips & tricks aangeleerd en gaan daar actief mee aan de slag.
Afhankelijk van de groep krijgen de leerlingen op de 3de lesdag (29 december) een tussentoets. Deze tussentoets moet thuis afgemaakt worden, dit is huiswerk.

De tweede week van de vakantie:
Op 4, 5, 6 januari staat in het teken van oefenen met oude cito’s.
Eerste gaan we op 4 januari het gemaakte huiswerk van de week ervoor, dat 29 december meegegeven is, uitvoerig bespreken. Het kan zo zijn dat dit de gehele lestijd in beslag neemt!

Na de Cito Bootcamp is het mogelijk om door te gaan met een vervolg cursus en/of een analyse te krijgen van de gemaakte cito’s.
Zowel de vervolgcursus als cito analyse zijn niet inbegrepen in de prijs!

U kunt kiezen tussen twee locaties, Overvecht buurtcentrum ‘De Dreef’ en Kanaleneiland buurtcentrum ‘Hart van Noord’.
Het kan voorkomen dat de locatie veranderd. Als dit gebeurt laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten!

Op de volgende dagen wordt de Cito Bootcamp lespakket 2 aangeboden:
27 december
28 december
29 december
4 januari
5 januari
6 januari

Lestijden Overvecht:
10.00-11.30h Rekenen
11.45-13.15h Begrijpend lezen

Lestijden Kanaleneiland:
14.30-16.00h Rekenen
16.15-17.45h Begrijpend lezen

Lespakket 3 €249
3 lesdagen (6h per lesdag)- 18 lesuren in totaal

Het ultieme BOOST pakket als het gaat om Cito Bootcamp training! Elke lesdag besteden we kort en krachtig aandacht aan: begrijpend lezen, rekenen, studievaardigheden, spelling en woordenschat.
Kort en krachtig herhalen is vooral geschikt voor leerlingen die snel de lesstof kunnen oppikken en/of zichzelf willen checken of zij alles beheersen.

Op de volgende dagen wordt de Cito Bootcamp lespakket 3 aangeboden:
30 december
3 januari
7 januari

Lestijden:
10.00-16.30h

Locatie:
Buurtcentrum de Dreef,
Schooneggendreef 27, Utrecht- Overvecht

Bij voldoende aanmeldingen zullen we op 2 januari ook een trainingsdag organiseren in Kanaleneiland!

Aanmelden kan via deze link:
https://forms.gle/1ssTXvQcnVbZM87M8

Let op! Per aanmeldformulier 1 kind aanmelden!

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u deze stellen via 06-24827755 of blijelesenzo@gmail.com