Coaching

Stoort uw kind andere kinderen in de klas? Wordt u regelmatig aangesproken over het gedrag van uw kind zowel tijdens en buiten schooltijd? Is uw kind snel afgeleid? Kan uw kind zichzelf moeilijk motiveren om met een taak te starten?

Coaching is vooral gericht op het voorkomen van verdere leerachterstanden binnen het onderwijs en om ondersteuning te bieden bij leerlingen die dat nodig hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan concentratieproblemen, visueel denken (beelddenken), motivatieproblemen, ASS, AD(H)D, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid en andere oorzaken waardoor het leren bemoeilijkt wordt.

Tijdens de intake zoomen we in op de hulpvraag en brengen we in beeld welke hulpmiddelen daarvoor nodig zijn. Afhankelijk van de gestelde hulpvraag wordt er een handelingsplan opgesteld met bijbehorende (sub)doelen.

Gedurende het traject leren wij de ouders hoe zij hun kind kunnen begeleiden. In dit traject wordt de school ook meegenomen. Wij werken altijd vanuit de systemische benadering.